مقاله آسیب هاي زانو در ورزش-بخش اول

صفحه اصلی » مقالات » مقاله آسیب هاي زانو در ورزش-بخش اول

برای هر ورزشکاری در هر رشته ای که باشد، داشتن زانوهای قوی، نکته کلیدی و بسیار با اهمیتی است.

اغلب ورزشکاران برای تقویت زانو ها تمرین های اختصاصی و ترکیبی بسیاری در برنامه تمرینی خود در نظر می گیرند.

اما یکی از بدترین اتفاقا برای ورزشکاران حرفه ای آسیب دیدن زانوها است،

مشکلی که در بدترین حالت ممکن منجر به خداحافظی آن ها از دنیای ورزش خواهد شد و این چیزی است که نمونه های بسیاری از آن را طی سال های اخیر در دنیای ورزشکاران مشاهده کرده ایم.

در این نوشته از وبسایت ماگ دانلود  با عنوان “آسیب هاي زانو در ورزش” که بخش اول از یک مقاله طولانی می باشد، سعی شده است ضمن معرفی آناتومی زانو و رباط ها و لیگامنت هاي مربوطه انواع آسیب دیدگی زانوها و نحوه مقابله با آنها نیز توضیح داده شود.

سیب هاي زانو در ورزش

آسیب هاي زانو در ورزش

مقدمه:

زانو (در انگلیسی Knee )بعد از مچ پا شایعترین محل صدمات ورزشی است.

صدمات رباط صلیبی قدامی یکی ازعلل شایع زانودرد حاد و مزمن است.

جراحات این رباط مهم زانو عمدتاً ناشی از کاهش ناگهانی سرعت در هنگام دویدن و صدمات ورزشی تماسی که جزء چرخشی روي زانو دارند می باشد.

همچنین ورزشهاي تماسی می توانند منجر به کشیده شدن زانو, اعمال نیروهایی از سمت خارج به داخل زانو و یا باز شدن بیش از اندازه زانو (Hyper extension ) یا صدمه دیدگی رباط صلیبی قدامی( ACL ) شوند.

صدمه دیدگی رباط ACL درصد قابل ملاحظه اي از صدمات زانو را تشکیل میدهد.

حداقل ۵۰ % از افراد با آسیب ACL دچار آسیب همراه در منیسک زانو می شوند که منیسک خارجی مستعدتر به آسیب دیدگی است.

در آسیب هاي مزمن رباط ACL معمولاً منیسک داخلی است که دچار آسیب همراه می شود.

سالانه در آمریکا ۹۵۰۰۰ پارگی رباط گزارش می شود.

رباط صلیبی قدامی زانو ( ACL ) براي پایداري مفصل زانو در هنگام دویدن, پرتاب پا و … بسیار حیاتی است.

زانویی با آسیبدیدگی رباط ACL بسیار براي صدمه دیدگی در منیسک و تغییرات تخریبی (آرتروز) مستعد است.

 

مقاله آسیب هاي زانو در ورزش-بخش اول

 

علل آسیب دیدگی زانوها:

 • ورزشهاي پر خطر براي آسیب دیدگی:

ورزشهاي فوتبال, اسکی, بسکتبال و بیسبال مسئول ۷۸% از جراحات مرتبط با ورزش رباط صلیبی قدامی هستند

 • جنسیت:

صدمات ورزشی زنان در زمینه پارگی رباط ACL بیشتر است.

 • کفش ورزشی:

کفش هاي ورزشی که کناره هاي آنها محکم تر از کف آنها می باشد بیشتر فرد را مستعد صدمه دیدگی ورزشی می کند.

 • اضافه وزن:

اضافه وزن خطر پارگی غضروف هاي زانو را افزایش می دهد.

پارگی غضروف هلالی که بیشترین وزن بر روي مفصل زانو را تحمل میکند در افراد مبتلا به اضافه وزن ۳ برابر بیشتر از افراد طبیعی است.

همچنین اکثر مردان و زنان چاق به ترتیب ۱۵ و ۲۵ برابر بیشتر در معرض پارگی این غضروف هستند .

براساس آمارهاي منتشر شده سالانه بیش از ۴۵۰ تا ۸۵۰ هزار آمریکایی به دلیل وزن زیاد تحت این عمل جراحی قرار می گیرند، در حالی که این عمل هزینه هاي هنگفتی را متحمل می شود.

 

رباط صلیبی

رباط صلیبی

فرکانس:

 •  در آمریکا سالیانه ۲۰۰۰۰۰ آسیب مرتبط با ACL ایجاد می گردد که ۹۵۰۰۰ مورد آن پارگی رباط صلیبی قدامی است.
 • همچنین سالیانه حدود ۱۰۰۰۰۰ بازسازي رباط توسط جراحی انجام می شود.
 • بروز آسیب به این رباط در ورزشهایی مثل فوتبال, بسکتبال و اسکی بیشتر است.
 • همچنین احتمال ایجاد این آسیب در زنان بین ۹/۷ -۲/۵  برابر مردان است.

آناتومی کاربردي

رباط صلیبی قدامی در عقب به لبه خلفی داخلی کوندیل خارجی ران اتصال دارد سپس در داخل کپسول مفصل ران به سمت پایین, جلو و داخل رفته کمی پهن تر شده و به حفره اي در جلو و خارج استخوان درشت نی اتصال می یابد.

این رباط دو باند دارد.

باند جلویی داخلی که در هنگام خم شدن زانو کشیده و در هنگام باز شدن زانو شل است و باند خلفی خارجی که در هنگام باز شدن زانو کشیده و در هنگام خم شدگی زانو شل است.

رباط ACL از شاخه خلفی عصب مربوط به درشت نی عصب می گیرد و سبب ایجاد حس عمقی در زانو می شود.

 

بیومکانیک ورزشی

٨٥% از مقاومت در مقابل حرکت به جلوي استخوان درشت نی نسبت به استخوان ران را در محل مفصل زانو را ACL تامین می کند و سبب پایداري زانو در هنگام ایست ناگهانی می شود.

حداکثر مقاومت ACL زمانی است که زانو در حالت کاملاً باز قرار دارد.

همچنین رباط صلیبی قدامی در محدود کردن میزان چرخش درشت نی هم نقش دارد و هنگامی که زانو کاملاً باز است در مقابل نیروهاي وارد به زانو از داخل و خارج زانو را محافظت می کند و پایداري آنرا به کمک رباطهاي جانبی زانو حفظ می کند.

هنگامی که صدمه ببیند ترکیبی از حالت حرکت به جلوي درشت نی نسبت به ران و چرخش به خارج و داخل بیش از حد استخوان درشت نی رخ می دهد.

متوسط قدرت رباط صلیبی قدامی در برابر کشش حدود ۲۱۶۰ نیوتن می باشد که این مقدار بطور قابل ملاحظه اي کمتر از متوسط توان رباط صلیبی خلفی و تقریباً نصف رباط جانبی داخلی زانو است.

 

شرح حال

با یک شرح حال مناسب که تاکید آن بر مکانیسم آسیب و شناسایی آسیب هاي احتمالی قبلی است در اغلب موارد آسیب ACL را تشخیص داد .

 

 • در ورزشهاي غیر تماسی:

یک صداي تق همراه با آسیب ACL شنیده شده یا خیر.

معمولاً این صدا هنگامی که فرد ناگهان تغییر مسیر داده یا ناگهان در هنگام دویدن ایستاده است و یا در هنگام افتادن روي پا بعد از پرش شنیده شده و بدنبال آن التهاب ایجاد شده است.

در خلال چند ساعت خون در مفصل تجمع پیدا کرده است.

فرد معمولاً نتوانسته است بخاطردرد و تورم یا ناپایداري زانو به فعالیت ادامه دهد.

 • در ورزشهاي تماسی و ضربات با انرژي بالا:

این صدمات رباط ACL معمولاً با آسیب دیدگی سایر رباطهاي زانو یا منیسک ها همراهی دارد.

اعمال یک نیروي شدید از سمت خارج به داخل به زانو می تواند منجر به یک سه گانه آسیب دیدگی شامل آسیب ACL، آسیب رباط جانبی داخلی زانو و آسیب تاخیري منیسک داخلی شود.

 • معاینه بالینی :
  • مشاهده دقیق زانو براي بررسی تجمع مایع یا تغییر شکل استخوانی ( شکستگی احتمالی ). طبق تحقیقات انجام شده درآسیب استخوانی تجمع سریع مایع در مفصل ۷۲ % ارتباط با آسیب رباط صلیبی قدامی دارد.
  • معاینه دامنه حرکات مفصل زانو بخصوص بازشدن کامل زانو که اگر نشود امکان آسیب همراه در منیسک را مطرح می کند.
  • لمس ساختارهاي استخوانی امکان دارد منجر به شناسایی شکستگی استخوان درشت نی شود.
  • لمس خطوط مفصلی زانو براي ارزیابی آسیب احتمالی منیسک ها لازم است. همچنین باید رباطهاي جانبی زانو معاینه شوند.
  • انجام تست Lachman test

   : بعد از رفع یا کاهش درد بیمار باید براي ارزیابی رباط ACL صورت گیرد

به این صورت که فرد روي تخت خوابیده و زانو را در وضعیت خم شدگی ۲۰ تا ۳۰ درجه قرار می دهیم با دست چپ ران را می گیریم و با دست راست پشت قسمت فوقانی ساق را به جلو و طرف خود می کشیم.

چنانچه در سمت آسیب دیده مقدار جابجا شده به جلو نسبت به سمت سالم در پاي دیگر بیش از ۳ میلی متر باشد غیر عادي است و نمایانگر آسیب است.

  • انجام تست Ant.drawer test:

   بخاطر اسپاسم عضلات پشت ران که تست را متاثر می کند کمتر قابل اعتماد است.

براي انجام تست بیمار به پشت خوابیده و زانوها را در وضعیت خم شدگی ۹۰ درجه قرار می دهد.

معاینه گر جلوي وي نشسته و با دو دست پشت قسمت زیر زانو را می گیرد و ساق را به سمت خود می کشد و در آسیب رباط صلیبی قدامی استخوان درشت نی جلو می آید.

 

 

پایان بخش اول مقاله آسیب هاي زانو در ورزش

نوشته های مشابه

NAT چیست؟
NAT چیست؟
 • 43593 بازدید
 • یک پاسخ برای “مقاله آسیب هاي زانو در ورزش-بخش اول”

  ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  برو بالا