آرشیو

صفحه اصلی / نانولوله های کربنی به عنوان یک کانال در ترانزیستورهای اثر میدانی

نانولوله های کربنی به عنوان یک کانال در ترانزیستورهای اثر میدانی
پایان نامه بررسی تئوری و عددی نانولوله های کربنی به عنوان یک کانال در ترانزیستورهای اثر میدانی
برو بالا